Motorer

Motorer är något som inte bara finns i bilar utan också i många andra typer av farkoster och maskiner som till exempel motorcyklar, mopeder, båtar, flygplan och arbetsredskap. Några av de vanligaste typerna av motorer är bland annat förbränningsmotorer, som till exempel tvåtakts- och fyrtaktsmotorer, jetmotorer samt elmotorer.

Motor
Två- eller fyrtakt

En tvåtaktsmotor är som sagt en mycket vanlig typ av motor. Namnet kommer av att en cykel omfattar två så kallade takter, nämligen arbetstakt och avgastakt. Fördelen med en tvåtaktsmotor är att den har relativt låg vikt samtidigt som effekten är hög. Däremot blir den lätt smutsig, kräver mer underhåll och har en högre grad av slitage.
En fyrtaktsmotor är den typ av motor man finner i de flesta bilar numera. Fyrtaktsmotorns cykel har fyra olika takter, nämligen insugningstakt, kompressionstakt, förbränningstakt samt avgastakt. Jämför man den med en tvåtaktsmotor så är den både mer bränsleeffektiv samtidigt som förbränningen är renare, dock är den tyngre och mer komplicerad. Läs mer här om skillnaden mellan två- och fyrtaktsmotorer.

Något man ofta talar om när det kommer till motorer är kapaciteten som vanligen mäts i antalet hästkrafter. Definitionen av en hästkraft är den kraft som krävs för att lyfta 1 kg upp från marken på en sekund. Generellt kan man säga att ju större ett fordon är desto fler hästkrafter i motorn.

En mopeds motor har oftast bara ett fåtal hästkrafter medan en motor i en motorcykel av typen mellantung har runt 40 hästkrafter. De flesta motorerna som finns i bilar ligger på mellan 100-200 hästkrafter medan riktigt fräsiga sportbilar kan ha över 500 hästkrafter.

Riktigt stora farkoster har ofta tusentals krafter, som flygplan och liknande. Exempelvis så har motorn i ett JAS Gripen-plan 40 000 hästkrafter på full effekt. Dock är det långt ifrån världens största motor som man hittar i lastfartyget Emma Maersk vilken är på hela 109 000 hästkrafter.