Drivmedel

2660602-oilrig

För att kunna driva en farkost, behövs någon form av drivmedel och ju större fordon, ju mer drivmedel går det normalt sett åt. Oljan som är grunden för många av dagens drivmedel, håller på att ta slut, finns det alternativ?

Ett av de största beroenden som finns på vår planet, är det beroende för oljan som vi människor har skapat. När oljan väl börjar sina, vilket den med säkerhet kommer att göra, då kommer vårt samhälle att braka i botten, eftersom den större delen av våra transportsystem är uppbyggda på den flytande energin. I olika beräkningar har man kommit fram till att oljan tar slut omkring år 2067, men det är bara en uppskattning.

Idag finns ett antal olika drivmedel att välja mellan, som till exempel bensin, diesel, E85 (blandning på etanol och bensin), biogas, naturgas och el. Idag är olika nya drivmedel under ständig utveckling och man tror att exempelvis syntetisk diesel kommer att kunna bli populärt i framtiden.

Stora fordon som kräver större åtgång av drivmedel, är i dagsläget sårbara för de kommande förändringarna. Dock sker en utveckling även här, för att säkerställa framtida användning utav exempelvis maskiner inom skogsbruket. Även sjöfarten kommer att behöva förändras drastiskt, då till exempel containerfartyg som M/S Emma Mærsk, drar hela 13 626 liter bränsle i timman, i full fart.